QUỸ THIỆN NGUYỆN
EBIKE VIỆT NAM

QUỸ THIỆN NGUYỆN EBIKE VIỆT NAM

" Sống là để yêu thương
Để yêu thương không chỉ là lời nói! "

VỀ CHÚNG TÔI

Quỹ Thiện Nguyện Ebike Việt Nam (gọi tắt là Quỹ Thiện nguyện) là Quỹ Thiện nguyện tư nhân thuộc Hệ thống xe điện Ebike Việt Nam (ebikevn.com).

Quỹ hoạt động không vì lợi nhuận, trên nguyên tắc tự tạo vốn (với mỗi đơn hàng thành công, Ebike Việt Nam sẽ trích 2-5% vào Quỹ Thiện nguyện), nhằm các mục đích: nhân đạo, từ thiện, thông qua các hoạt động thiện nguyện để lan tỏa lòng nhân ái đến cộng đồng.

Chúng tôi luôn tâm niệm việc cho đi không chỉ là vật chất với tấm lòng nhân ái, mà còn tiếp thêm động lực, đây sẽ là sợi dây kết nối mọi người lại gần nhau hơn và thắp lên ngọn lửa yêu thương.

Các dự án đang tiến hành và hình ảnh sẽ được Quỹ Thiện Nguyện Ebike Việt Nam cập nhật sau mỗi chuyến thiện nguyện tại mục này.