Hướng dẫn sử dụng xe đạp G-force

Nội dung bài viết cũng phải có các danh từ của từ khóa SEO. Xe đạp G-force Sau khi viết xong thì nhìn bên dưới để xem hướng dẫn tiếp theo để phân tích khả năng SEO của bài viết.

Ví dụ: G-force

Chún có cụm từ khóa là Xe đạp G-force

Sau đó chúng ta kéo chuột xuống bên dưới

Các bạn sẽ thấy biểu tượng SEO có màu đỏ chúng tỏ SEO chưa hiệu quả

Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để tối ưu đến khi chuyển sang màu vàng hoặc Xe đạp G-force xanh là ok

Như các bạn thấy phần gợi ý đã ẩn 1 gợi ý, hãy làm theo các gợi ý tiếp theo cho đến khi nào đạt yêu cầu

Chúng ta phải thêm 1 ảnh

Ảnh G-force
Ảnh của G-force

Các bạn sẽ thấy biểu tượng SEO có màu đỏ chúng tỏ SEO chưa hiệu quả,

hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để tối ưu đến khi chuyển sang màu vàng hoặc xanh là ok Các bạn sẽ thấy biểu tượng SEO có màu đỏ chúng tỏ SEO chưa hiệu quả,

hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để tối ưu đến khi chuyển sang màu vàng hoặc xanh là ok

Chúng ta cần 1 tiêu đkhóa là Xe đạp G-force

Các bạn sẽ thấy biểu tượng SEO có màu đỏ chúng tỏ SEO chưa hiệu quả,

làm theo hướng dẫn bên dưới để tối ưu đến khi chuyển sang màu vàng hoặc xanh là ok

Các bạn sẽ thấy biểu tượng SEO có màu đỏ chúng tỏ SEO chưa hiệu quả,

hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để tối ưu đến khi chuyển sang màu vàng hoặc xanh là ok

Thêm đường dẫn nội bộ:

Xe đạp điện gấp G-force

Nếu vẫn chưa đạt kết quả như  Xe đạp G-force mong muốn, hãy thêm 1 đường dẫn ra bên ngoài theo chỉ dẫn nếu cần, đường link này nên là 1 đường link có ý nghĩa với bài viết

Ví dụ: facebook

Chúng ta cừ khóa là G-force

Vậy là bạn đã có 1 bài viết có SEO hoàn hảo. hãy lưu ý, nội dung trong bài viết là ví dụ mình hạo,

bài viết của bạn phải được tối ưu để nội dung có ý nghĩa

Như các bạn đã thấy, tuy SEO đã ok nhưng khả năng đọc

của người dùng đang bị hạn chế vì số lượng từ trong 1 câu quá dài hoặc ngắn

khiến người đọc cảm thấy khó chịu, chúng ta nên sửa lại nếu điều này cần thiết, hoặc có thể bỏ qua

Điều này nói rằng nội dung trong 1 đoạn văn quá dài mà không được chia ra làm những đoạn nhỏ phân cách bởi các tiêu đề

Tôi đã nâng cao sự thoải mái của người dùng khi đọc bài viết,

nhiên lại có vấn đề khác sảy ra là đã làm ảnh hường đến khả năng SEO cảu bài viết, chúng ta nên quay lại để xem nguyên nhân là gì

Đã hoàn hảo, tiếp tục chỉnh sửa

. Đây là 1 bài viết hoàn hảo về SEO và khả năng phân bổ văn bản. Nội dung không đồng nhất là do tôi chỉ làm ví dụ, các bộ máy tìm kiếm sẽ thấy đây là 1 bài viết tuyệt vời tuy nhiên người đọc không xem video này sẽ thấy đây là 1 bài viết không có ý nghĩa. Vì thời gian không có nhiều để có thể chọn lọc văn bản nên mong bạn thông cảm nhé.

Chúc bạn thành công

Trả lời